pic_gdrift.jpgVallrums Lantbruks AB brukar 285 ha åker samt bedriver grisproduktion på Vallrum och Olsbo.

I företaget ingår även 7 st bostäder samt administration av Serogrisproduktion.

Personal
I företaget finns 7 heltid och 2 deltidsanställda.

Växtodling
Växtodlingen är inriktad på foderspannmål och gräsfrö samt 35 ha Kravgodkänd odling. Jordarten är 45 ha mulljord, 50 ha mullrik gyttjelera, övrig areal är huvudsakligen mellanlera. För att klara foderbehovet är målet att skörda och lagra 250 ton havre, 300 ton vete eller rågvete, 60 ton ärtor samt 700 ton korn, för att klara detta köps en del spannmål in på hösten av grannar.

pic_grisar.jpgGrisuppfödning
Besättningen består av 175 renrasiga suggor av rasen Yorkshire som producerar ca 3 900 smågrisar per år. Av dessa blir 1100 dräktiga gyltor, 15 semingaltar, 200 till teststation, 500 smågrisar säljs och 2 000 till slakt. Smågrisproduktionen sker på Vallrum där suggorna grisar gruppvis, smågrisarna föds i boxar med torvströ, vid 30 kg, 11 veckor, flyttas hela gruppen till Olsbo.
Vid 23 veckors ålder 100 kg, ekolodas och vägs hela gruppen. Dom djur som väljs ut som livdjur flyttas sedan tillbaka till Vallrum, resten blir slakt.