pic_livsvin.jpgAVEL OCH LIVSVIN

Besättningen består av 175 Yorkshire suggor som producerar ca 370 kullar per år. Vallrum har ett avelskontrakt med Quality Genetics på 175 renrasiga och 190 hybridkullar per år.

Varje grisningsgrupp består av 28 suggor. Ca 10 suggor slaktas och ersätts av gyltor vid avvänjning. 12 st semineras med Yorkshire och 16 med Lantras. Alla smågrisar vaccineras mot myccoplasma vid 3 och 11 veckors ålder.

Vid 23 veckors ålder ekolodas hela gruppen och en första sortering sker efter handelsvärden och exteriör. Varje vecka flyttas 25 gyltor till ett mellanstall samtidigt som dom får sin första vacc. mot rödsjuka och parvo. Efter 6 veckor får dom sin andra vacc. och flyttas vidare till betäckningsavdelningen samt besiktas.

Ca 350 renrasiga gyltor betäckta med Lantras och ca 650 hybrider betäckta med Hampshire säljs årligen. Grisningsresultatet har dom senaste åren varit ca 10,2 levande födda för renras och ca 10,7 levande födda för hybrider.

För att få härstamning och aktuellt handelsvärde på livdjur levererade från Vallrum gå in på www.qgenetics.com Markera AVELSDATA sedan HÄRSTAMNING. Ange BESÄTTNINGSNUMMER 255, FÖDELSEÖRONNUMMER ……., FÖDELSEÅR ……, KÖN …….. För att få fram handelsvärden på hybrider klicka på FADER respektive MODER. Addera deras handelsvärden och dela med två.
För Eliter klicka på ID NUMMER

Målsättningen är att producera dräktiga gyltor med
Bra hälsostatus
Bra exteriör och hållbarhet
Bra avelsvärden