Vallrums Lantbruk, beläget i utkanterna av Västerås. Vi brukar 285 ha åker samt bedriver grisproduktion på Vallrum och Olsbo.