Svinstallar Vallrum


Svinstallar OIsbo

1. Slaktsvinsstall 2 avdelningar, 256 platser, 7 grisar per box, långtråg. Avdelning 1, används som reservstall för blivande semingaltar mm. Avdelning 2, används för uppfödning av galtar.

2. 7 avdelningar med 2 boxar per avdelning, långtråg, ca 20 gyltor per box. Hälften av boxarna anväds för obetäckta gyltor, resten för högdräktiga gyltor.

3. Grisningsstall, 8 avdelningar med 14 grisningsboxar per avdelning. Suggor och smågrisar har fri tillgång till torrfoder. Boxarna har en torvströbädd som körs ut med Bobcat efter tömning.

4. Betäckningsavdelning med matsal, 150 sinsuggsplatser.

5. Ligghall, 8 boxar med 24 st per box,192 sinsuggsplatser. Gyltor och suggor går in till matsalen en gång per dag för utfodring.

6. Slaktsvinsstall, 920 platser,4 avdelningar 16 grisar per box. Grisarna har fri tillgång på mat från automater. Stallet används för uppfödning av gyltor och galtar.

7. Slaktsvinsstall. 220 platser, 8 grisar per box Grisarna har fri tillgång på mat från automater. Stallet används för uppfödning av gyltor och galtar.


 
 
viagra nz cialis nz levitra nz kamagra oral jelly cialis nz lida daidaihua zyban generico super kamagra kamagra 100 mg linda campioni